PROGRAM WYSTAWY

10:00          OTWARCIE WYSTAWY Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI

10:30           ZWIEDZANIE WYSTAWY

11:30           OTWARCIE SYMPOZJUM „NOWOCZESNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO”

13:00           WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ NOWEGO HANGARU

16:00           WRĘCZENIE STATUETEK AIR FAIR ORAZ NAGRÓD DLA WYSTAWCÓW

17:00           ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WYSTAWY

17:30           UROCZYSTY BANKIET DLA GOŚCI I WYSTAWCÓW