Informacje dla Wystawców

Informacje dla Wystawców

Terminy montażu i demontażu zabudowy indywidualnej:
 

Montaż  23-25.05.2017 r. w godzinach 8.00 – 22.00.


 Demontaż  w dniach:

    27.05.2017 r.  w godzinach 18.00 – 22.00

    28.05.2017 r. w godzinach   8.00 – 15:00
 Na Terenie Wystawy zabrania się wykonywania działań, które mogą trwale naruszyć powierzchnię na której jest dokonywana zabudowa.

 

Identyfikatory – karty parkingowe – miejsca parkingowe
 

Identyfikatory dla wystawców można odbierać w  Biurze Wystawy - hangar nr 3
od dnia  25.05  w godz. 8:00 do 18.00
                26.05  w godz. 8.00 do 10.00

 

Wstęp na teren stoisk hangar nr 2, hangar nr 3, hangar nr 4

25.05 - 12:00  do godz. 22.00  
26.05 - 8.00 do godz. 17.00 dzień zamknięty
27.05 - 9.00 do godz. 16.00 dzień otwarty dla publiczności

 

Wjazd na teren wystawy jest możliwy z wypełnioną kartą parkingową (pobierz kartę), którą należy umieścić za przednią szyba pojazdu.
Miejsca parkingowe będą wskazywane przez pracowników ochrony Impel.