Informacje dla Wystawców

Terminy montażu i demontażu zabudowy indywidualnej:
 

Montaż  26-28.05.2015 r. w godzinach 8.00 – 22.00.


 Demontaż  w dniach:

    30.05.2015 r.  w godzinach 18.00 – 22.00

    31.05.2015 r. w godzinach   8.00 – 15:00
 Na Terenie Wystawy zabrania się wykonywania działań, które mogą trwale naruszyć powierzchnię na której jest dokonywana zabudowa.

 

Identyfikatory – karty parkingowe – miejsca parkingowe
 

Identyfikatory dla wystawców można odbierać w  Biurze Wystawy - hangar nr 3
od dnia  28.05  w godz. 8:00 do 18.00
                29.05  w godz. 8.00 do 10.00
 
Wstęp na teren stoisk hangar nr 2  i hangar nr 3
28.05 - 12:00  do godz. 20.00  
29.05 - 8.00 do godz. 17.00 dzień zamknięty
30.05 - 9.00 do godz. 17.00 dzień otwarty dla publiczności
 
Wjazd na teren wystawy jest możliwy z wypełnioną kartą parkingową (pobierz kartę), którą należy umieścić za przednią szyba pojazdu.
Miejsca parkingowe będą wskazywane przez pracowników ochrony Impel.