Sponsor of the exhibition

PZU – ekspert rynku ubezpieczeń

Grupa PZU należy do ścisłej czołówki największych i najdynamiczniej rozwijających się instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na polskim rynku od lat jest liderem ubezpieczeń, w tym także ubezpieczeń majątkowych. Sukcesywnie dążąc do możliwie najpełniejszego zaspokojenia potrzeb klientów, najwyższej jakości usług oraz poszerzając możliwości rozwoju, PZU rozwija kompetencje czołowego eksperta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Grupa PZU, dzięki skali swej działalności i kwalifikacjom specjalistów pracujących w jej strukturach, oferuje najszerszy w Polsce zakres usług w ramach blisko 200 ubezpieczeń z zakresu ochrony majątku, życia i innych ubezpieczeń osobowych. Ubezpieczyciel posiada również w swojej ofercie fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i programy oszczędnościowe. Firma spełnia najwyższe standardy odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, co potwierdza obecność PZU w składzie Indeksu RESPECT na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.